• 8 października, 2020
  • studio

Od sezonu 1998/1999 wystawiano również sztuki w cyklu „Poniedziałkowy Teatr Lektur”, adresowane do nastolatków, przede wszystkim adaptacje lektur szkolnych. W przedstawieniach tych obok słuchaczy Studia Teatralnego występowali aktorzy. W tej formie pod kierunkiem Teresy Lisowskiej przygotowano:

1999 – „Kłamczuchę”

2000 – „Tego Obcego”, którego wznowiono w latach 2004, ?

2001 – „Za minutę pierwsza miłość”

2006 – „Przygody Tomka Sawyera”

2008 – „Chłopcy z placu broni”

W 2005 r. miała miejsce premiera spektaklu muzyczno-tanecznego „Życie jak taniec” w wykonaniu młodzieży ze Studia Teatralnego. Inicjatorką i autorką widowiska była Blandyna Gałła przy współpracy z Pauliną Filipowską, Beatą Stojanowską i Agatą Zienkiewicz, które odpowiedzialne były za realizację i układy taneczne.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszą się poetyckie przedstawienia przygotowywane najpierw pod kierunkiem Aleksandra Maciejewskiego („Z gier i zabaw dziecięcych”, „Szklany ptak”), później Artura Nełkowskiego („Bal w operze”, „Zaczarowana Dorożka”).