• 8 października, 2020
  • studio

Od 1993 r. Studio pracuje pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy. Przez pierwsze pięć lat w grupach przygotowywano scenki lub krótkie przedstawienia. Najczęściej przywoływane we wspomnieniach są: „Rycerze Okrągłego Stołu”, „Jasełka”, „Porwanie Choinek”.