Studio Teatralne dla Dzieci i Młodzieży działające pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., zaprasza dzieci od 5 roku życia na zajęcia teatralne.

Pierwsze spotkanie połączone z rozpoczęciem sezonu. Studio Teatralne dzieci i młodzieży, zapraszamy!

Już od 29 lat aktorzy Teatru im. Juliusza Osterwy uczą teatru i tego, jak być aktorem. W spotkaniach uczestniczą dzieci i młodzież od 5 roku życia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Teatrze im. Juliusza Osterwy. Każdy sezon kończy się pokazem przed publicznością na scenie.

Każde spotkanie to godzina nauki dykcji, mimiki gestykulacji, ruchu scenicznego, zadań aktorskich. Zajęcia to również rozbudzanie kreatywności, nauka pracy w grupie, leczenie kompleksów i nieśmiałości, przygotowanie uczestników do wystąpień publicznych i walki z tremą.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałki i soboty lub niedziele.