2023

„Teatralne poznawanie historii Gorzowa”

Wartość całkowita projektu: 10000 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 10000 zł

Zadanie polega na przygotowaniu scenek teatralnych o tematyce historycznej. Głównym tematem edukacji historycznej poprzez teatr będą początki polskiego Gorzowa, tworzenie systemu administracji, pierwsze instytucje kultury, pierwsze wzmianki o ludziach, którzy tworzyli Gorzów.

Scenariusz opracowany zostanie na bazie dostępnych materiałów źródłowych, opowieściach pionierów, którzy po wojnie wybrali nasze miasto, aby w nim rozpocząć „na nowo” swoje życie. Pomysł powstał przy okazji naszego jubileuszu 30-lecia istnienia w 2022 roku. Jubileusz był okazją do rozmawiania o naszej historii, ale również o historii naszego miasta. Młodzież uczestnicząca w zajęciach studia teatralnego uznała, że nigdy nie miała możliwości występowania w spektaklu o tematyce poświęconej historii. Uznaliśmy, że Dzień Pioniera będzie doskonałą okazją do tego, aby poznać naszą, lokalną historię. Projekt będzie połączeniem edukacji, zdobywania wiedzy o historii i pogłębiania pasji aktorskiej wśród naszych uczestników.  Scenki o tematyce historycznej przygotowane i przedstawione przez młodzież będą dla osób starszych przede wszystkim okazją do wspomnień, wzruszeń, a dla młodzieży ciekawą formą poznania i zrozumienia naszej historii.

Przygotowane krótkie scenki o tematyce historycznej będą prezentowane 28 marca 2023 r. podczas obchodów Dnia Pioniera. Elementami realizacji zadania publicznego będzie:

– opracowanie scenariusza scenek

– warsztaty artystyczne/przygotowanie młodzieży

– reżyseria

– opracowanie muzyczne wydarzenie

– relacja fotograficzna wydarzenia

– przygotowanie kostiumów

– przygotowanie scenografii

Teatralny pokaz, który odbędzie się 28 marca będzie jednym z elementów całości realizowanego zadania. Po tym terminie nadal prowadzone będą warsztaty artystyczne, mające na celu przygotowanie kolejnych scen o tematyce historycznej. Przygotowany materiał będzie podstawą do filmu o tej tematyce.

Projekt ma na celu również:

– rozbudzanie zainteresowań historycznych

– wyrabianie wśród uczestników poczucia tożsamości, tolerancji i szacunku do dorobku dawnych pokoleń

– rozwijanie pasji artystycznych oraz zachęcenie do korzystania z dóbr kulturalnych i kultywowania tradycji lokalnych,

– rozwijanie twórczej ekspresji w oparciu o inspiracje regionem.

Projekt realizowany będzie we współpracy z gorzowskimi instytucjami kultury. Warsztaty prowadzone będą w siedzibie oferenta – Teatrze im. Juliusza Osterwy. Pokaz scenek odbędzie się 28 marca br. w Muzeum Lubuskim podczas spotkania z Pionierami Gorzowa.

„Teatr uczy – zajęcia dla dzieci i młodzieży”

Wartość całkowita projektu: 33000 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 30000 zł

Realizacja zadania polega na edukacji teatralnej dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu nawyku obcowania ze sztuką poprzez udział w warsztatach teatralnych. Warsztaty teatralne z elementami choreografii prowadzone będą przez aktorów Teatru im. J. Osterwy z doświadczeniem pedagogicznym oraz przez absolwentów zajęć Studia Teatralnego, którzy ukończyli studia specjalistyczne w dziedzinie aktorstwa, choreografii i pedagogiki. Edukacja teatralna dzięki oryginalnej formie łączącej zabawę z nauką wyrażania myśli, spostrzeżeń i emocji jest jedną z form budowania umiejętności prospołecznych wśród dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych. Poprzez integracje z rówieśnikami oraz obcowanie ze sztuką dzieci zyskują lepszy dostęp do dóbr kulturalnych oraz poznają aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wizyta w Teatrze oraz możliwość konfrontacji swoich przeżyć i doznań artystycznych ma na celu pobudzenie w dzieciach zachowań asertywnych oraz potrzeby wyrażania swoich emocji i spostrzeżeń, a także staje się inspiracją do własnego twórczego poszukiwania. Integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk poprzez wspólną naukę i zabawę stanie się początkiem budowania samoakceptacji i rozwijania prospołecznych zachowań związanych z szeroko pojętą kulturą. Zadanie polega na organizacji warsztatów teatralnych w miesiącach marzec-czerwiec. Warsztaty prowadzone są dwa razy w tygodniu po godzinie w 7 grupach wiekowych. Efektem tych działań będzie przygotowanie małych form teatralnych pt. „Zabawa w teatr” (zaprezentowanych w czerwcu). Pokazanych zostanie siedem spektakli. Kolejne warsztaty odbywać się będą od października do grudnia. Ten element zakończy się pokazem spektaklu bożonarodzeniowego, w którym udział wezmą wszyscy uczestnicy zajęć (ok 200 osób).

2022

„Teatr nauka i zabawa”

Wartość całkowita projektu: 22500 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 20000 zł

O projekcie

Realizacja zadania polega na edukacji teatralnej dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu nawyku obcowania ze sztuką poprzez udział w warsztatach teatralnych. Warsztaty teatralne z elementami choreografii prowadzone będą przez aktorów Teatru im. J. Osterwy z doświadczeniem pedagogicznym oraz przez absolwentów zajęć Studia Teatralnego, którzy ukończyli studia specjalistyczne w dziedzinie aktorstwa, choreografii i pedagogiki. Edukacja teatralna dzięki oryginalnej formie łączącej zabawę z nauką wyrażania myśli, spostrzeżeń i emocji jest jedną z form budowania umiejętności prospołecznych wśród dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych. Poprzez integracje z rówieśnikami oraz obcowanie ze sztuką dzieci zyskują lepszy dostęp do dóbr kulturalnych oraz poznają aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wizyta w Teatrze oraz możliwość konfrontacji swoich przeżyć i doznań artystycznych ma na celu pobudzenie w dzieciach zachowań asertywnych oraz potrzeby wyrażania swoich emocji i spostrzeżeń, a także staje się inspiracją do własnego twórczego poszukiwania. Integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk poprzez wspólną naukę i zabawę stanie się początkiem budowania samoakceptacji i rozwijania prospołecznych zachowań związanych z szeroko pojętą kulturą. Efektem tych działań będzie przygotowanie małych form teatralnych pt. „Zabawa w teatr” (zaprezentowanych w czerwcu) oraz „Pastorałek i kolęd” (pokaz w grudniu) dla mieszkańców Miasta Gorzowa Wlkp.


„Działamy OD 30-lat. Jubileusz Studia Teatralnego”

Wartość całkowita projektu: 44500 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 40000 zł

O projekcie
Zadanie polega na organizacji jubileuszu 30-lecia Studia Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży. 19 stycznia 1992 roku z inicjatywy dwóch aktorek – Ludwiny i Weroniki Nowickiej powstało Studio Teatralne. Od początku kierownictwo objęła Krystyna Zienkiewicz, która pełni te funkcję do dziś. W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań, w tym jedno wydarzenie główne. 19 stycznia 2022 ogłosiliśmy w naszych mediach społecznościowych, że rozpoczynamy rok jubileuszowy. W obecnym sezonie teatralnym mamy 150 uczestników, którzy pracują w 7 grupach. W obchodach jubileuszu udział wezmą wszyscy obecni słuchacze oraz absolwenci, zebrani z 30 lat – razem ok. 200 osób. Jubileusz podzielony zostanie na główne wydarzenie i działania dodatkowe. Główne zadanie polega na przygotowaniu spektaklu jubileuszowego. Data – 21.05.2022 miejsce – Teatr im. Juliusza Osterwy W ramach zadania głównego opracowany zostanie scenariusz spektaklu, przygotowane przedstawienie, które wystawimy na profesjonalnej scenie gorzowskiego Teatru. W ramach obchodów jubileuszu chcemy wydać folder promocyjny ze zdjęciami, w którym ukazana zostanie nasza historia. Foldery będą rozdawane mieszkańcom Gorzowa podczas działań dodatkowych, jak również widzom w Teatrze podczas jubileuszowego spektaklu. W ramach jubileuszu chcemy podziękować i uhonorować osoby, które współpracowały z nami, pomagały nam, a przede wszystkim wyróżnić rodziców dzieci, którzy pomagają w organizacji. Spektakl jubileuszowy zostanie nagrany i w późniejszym etapie projektu umieszczony na naszych profilach w mediach społecznościowych. Nigdy, podczas wcześniejszych jubileuszy nie mieliśmy okazji, aby przygotować drobne upominki dla obecnych uczestników. W tym roku chcielibyśmy każdemu, kto występuje wręczyć torby z logo, koszulki z nadrukiem oraz inne jubileuszowe gadżety. Wszystko, co będzie rozdawane, opatrzone będzie naszym logotypem i logotypem miasta Gorzów. Spektakl w pierwszej części odwoływać się będzie do wszystkich naszych wcześniejszych spektakli, które w ciągu 30 minionych lat pokazywane były na gorzowskiej scenie. Natomiast druga część opierać się będzie na zupełnie nowym scenariuszu, dotyczącym problemów współczesnej młodzieży. Za realizację odpowiadać będzie 7 wykładowców, którzy obecnie prowadzą zajęcia. Spektakl pokazany zostanie dwukrotnie – w godzinach porannych i wieczornych. Drugi z pokazów połączony będzie z uroczystą galą. Prace nad organizacją jubileuszu już się rozpoczęły. W styczniu opracowano scenariusz, ustalono harmonogram prób na luty – dodatkowe zajęcia odbywają się we czwartki i niedziele. Młodzież uczestnicząca w zajęciach napisała teksty do piosenek, wybrana została obsada II aktu i rozpoczęto szereg innych działań, mających na celu zapewnić uroczystości jak najwyższą jakość. W ramach działań dodatkowych zaplanowaliśmy pokazanie małych form teatralnych w różnych przestrzeniach miejskich na terenie miasta Gorzowa. Realizacja tego punktu odbywać się będzie od kwietnia do października. Pokazy zaplanowaliśmy w charakterystycznych miejscach naszego miasta np., Stary Rynek, Park Róż oraz podczas kulturalnych eventów, organizowanych przez miasto Gorzów, np., „Dobry Wieczór Gorzów”, Dzień Dziecka, itp. Ten element projektu głównie ma za zadanie pokazać mieszkańcom Gorzowa, że jesteśmy, że działamy od 30 lat i że każdy w wieku od 5 do 20 lat może brać udział w naszych zajęciach. Działania dodatkowe mają również na celu pokazanie, że teatr może „wyjść” z murów, że może być pokazywany w każdej przestrzeni i że może być blisko. W ramach działań dodatkowych planowane jest przygotowanie i wydrukowanie dwóch promocyjno-informacyjnych roll-upaów, na których obok naszego logo umieszczona zostanie również grafika promocyjna Gorzowa. Jubileusz w całości poświęcony zostanie aktorce gorzowskiego Teatru Teresie Lisowskiej, która zmarła w styczniu 2022 roku, a przez 25 lat pracowała z nami, była reżyserem wszystkich naszych spektakli. W związku z tym przygotowana zostanie prezentacja i wspomnienie Pani Teresy. Projekt ma na celu promowanie twórczości lokalnej i poinformowanie mieszkańców Gorzowa, o działaniach Studia Teatralnego dla Dzieci i Młodzieży. Działamy od 30 lat. Dzięki realizacji projektu pokazana zostanie nasza historia, historia kultury lokalnej, którą od samego początku po dziś dzień tworzą gorzowianie. W ciągu 30 lat Studio Teatralne uczyło ok. 4000 osób, młodych mieszkańców naszego miasta i chcielibyśmy, żeby projekt upamiętnił i zapisał na kartach historii, to wszystko, co zrobiliśmy.”

2021

„Teatr nauka i zabawa”

Wartość całkowita projektu: 22000 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 20000 zł

O projekcie

Założeniem realizacji oferty jest edukacja teatralna dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyku obcowania ze sztuką poprzez udział w warsztatach teatralnych. Warsztaty teatralne z elementami choreografii prowadzone są przez aktorów Teatru im. J. Osterwy z doświadczeniem pedagogicznym oraz przez absolwentów zajęć Studia Teatralnego, którzy ukończyli studia specjalistyczne w dziedzinie aktorstwa, choreografii i pedagogiki. Edukacja teatralna dzięki oryginalnej formie łączącej zabawę z nauką wyrażania myśli, spostrzeżeń i emocji jest jedną z form budowania umiejętności prospołecznych wśród dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych. Poprzez integracje z rówieśnikami oraz obcowanie ze sztuką dzieci zyskują lepszy dostęp do dóbr kulturalnych oraz poznają aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wizyta w Teatrze oraz możliwość konfrontacji swoich przeżyć i doznań artystycznych ma na celu pobudzenie w dzieciach zachowań asertywnych oraz potrzeby wyrażania swoich emocji i spostrzeżeń, a także staje się inspiracją do własnego twórczego poszukiwania. Integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk poprzez wspólną naukę i zabawę stanie się początkiem budowania samoakceptacji i rozwijania prospołecznych zachowań związanych z szeroko pojętą kulturą. Efektem tych działań jest przygotowanie małych form teatralnych pt. „Zabawa w teatr” (zaprezentowanych w czerwcu) oraz „Pastorałek i kolęd” (pokaz w grudniu) dla mieszkańców Miasta Gorzowa Wlkp. Rok 2020 pokazał nam, że efekty realizacji zadania mogą być również udostępnione on-line. Przez sytuację epidemiczną zmuszeni zostaliśmy do zaprezentowania spektakli poprzez ich nagranie i udostępnienie. Gdyby sytuacja w roku 2021 powtórzyła się, to będziemy gotowi na to, aby cześć działań przenieść do internetu i zaprezentować spektakle w formule on-line. Wierzymy jednak, że powoli wszystko wróci do normy, a uczestnicy zajęć będą mogli cieszyć się z wizyt w teatrze i poznawać jego zakamarki. Zadanie ma również na celu przygotowanie uczestników do obchodów 30-lecia naszego Stowarzyszenia, które zaplanowane jest na rok 2022.

2020

„Teatr nauka i zabawa”

Wartość całkowita projektu: 18000 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 15000 zł

O projekcie

Założeniem realizacji projektu była edukacja teatralna dzieci oraz kształtowanie nawyku obcowania ze sztuką poprzez udział w warsztatach teatralnych. Warsztaty teatralne z elementami choreografii prowadzone były przez aktorów Teatru im. J. Osterwy z doświadczeniem pedagogicznym. Poprzez integracje z rówieśnikami oraz obcowanie ze sztuką dzieci zyskały lepszy dostęp do dóbr kulturalnych oraz poznały aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wizyta w Teatrze oraz możliwość konfrontacji swoich przeżyć i doznań artystycznych miała na celu pobudzenie w dzieciach zachowań asertywnych oraz potrzeby wyrażania swoich emocji i spostrzeżeń, a także stała się inspiracją do własnego twórczego poszukiwania. Integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk poprzez wspólną naukę i zabawę stała się początkiem budowania samoakceptacji i rozwijania prospołecznych zachowań związanych z szeroko pojętą kulturą. Efektem tych działań było przygotowanie małych form teatralnych pt. „Zabawa w teatr” oraz „Pastorałek i kolęd”, z czego te drugie zostały nagrane i opublikowane on-line.

2019

„Teatr nauka i zabawa”

Wartość całkowita projektu: 14000 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania z budżetu miasta Gorzowa Wlkp.,: 12000 zł

O projekcie

Założeniem realizacji projektu była edukacja teatralna dzieci oraz kształtowanie nawyku obcowania ze sztuką poprzez udział w warsztatach teatralnych. Warsztaty teatralne z elementami choreografii prowadzone były przez aktorów Teatru im. J. Osterwy z doświadczeniem pedagogicznym. Poprzez integracje z rówieśnikami oraz obcowanie ze sztuką dzieci zyskały lepszy dostęp do dóbr kulturalnych oraz poznały aktywne formy spędzania wolnego czasu. Wizyta w Teatrze oraz możliwość konfrontacji swoich przeżyć i doznań artystycznych miała na celu pobudzenie w dzieciach zachowań asertywnych oraz potrzeby wyrażania swoich emocji i spostrzeżeń, a także stała się inspiracją do własnego twórczego poszukiwania. Integracja dzieci pochodzących z różnych środowisk poprzez wspólną naukę i zabawę stała się początkiem budowania samoakceptacji i rozwijania prospołecznych zachowań związanych z szeroko pojętą kulturą. Efektem tych działań było przygotowanie małych form teatralnych pt. „Zabawa w teatr” oraz „Pastorałek i kolęd”, które zaprezentowane zostały na deskach Teatru im. Juliusza Osterwy