Przed zajęciami:

Z uwagi na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 prosimy stosować się do poniższych zasad:

  • na terenie teatru obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa
  • przed zajęciami każdemu uczestnikowi mierzona jest temperatura
  • każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk
  • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznych odległości
  • rodzice, osoby postronne zostają w szatni

UWAŻAJCIE NA SIEBIE!
Koronawirus (COVID-19)

Zajęcia:

  • obowiązuje obuwie zmienne
  • ubranie: luźne, wygodne, pozwalające wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia aktorskie
  • odzież wierzchnią (kurtki, buty) zostawiamy w szatni
  • rodzice nie wchodzą na zajęcia. Zostawiają i odbierają dzieci w szatni