Podczas zajęć w Teatrze obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa w częściach wspólnych (szatnia, łazienki, korytarze itd.).

Maseczkę można zdjąć dopiero na zajęciach po otrzymaniu zgody od instruktora.

Oprócz tego wprowadzamy zakaz wchodzenia i wychodzenia indywidualnie z zajęć. Przed ćwiczeniami instruktor zabiera grupę, po odprowadza do szatni.

Przypominamy o dezynfekcji rąk, utrzymywaniu dystansu. Prosimy nie korzystać z przestrzeni teatralnej bez zgody instruktora lub kierownika, a w przypadku złego samopoczucia o pozostanie w domu.